Total VVS er en selskapet ble etablert i 2007 og har 25 ansatte. Vi er ett VVS-entreprenør som gjennom sine prosjektlederes over 30 års erfaring innenfor VVS-faget prosjekterer og utfører alle typer oppgaver. Våre 25 ansatte leverer tjenester innenfor både prosjekt og service for nybygg, service og rehabilitering. I tillegg er vi en teknisk entreprenør som også utfører arbeider innen ventilasjon både for boliger og forretningsbygg og fremstår derfor som en komplett VVS-entreprenør Total VVS har gjennomført en lang rekke entrepriser ved nybygg av boligprosjekter, teater, forretnings- og kontorprosjekter, og innenfor det offentlige gjennom omsorgsboliger og skoler.

Vi utfører arbeid innenfor:

  • Renovering
  • Nybygg
  • Baderom

Hvorfor Total VVS AS?

Total VVS legger vekt på å ha personale med bred og grundig fagkunnskaper. Dette sikrer våre kunder best mulig service og tjenester, og ikke minst fullstendig trygghet for at oppdragene utføres fagmessig til riktig tid – og til riktig pris. Våre interne rutiner og kvalitetssystemer tilfredsstiller alle de kravene som stilles til dokumentasjon og godkjennelser relatert til alle våre prosjekter. Det skal være trygt å velge Total VVS.

Vi är en VVS-entreprenör som begränsar oss till professionella kunder, och tar bara emot förfrågningar från professionella kunder.